Số lượt truy cập
1274686
Tin tức     
Giới thiệu Trung Tâm Dân Sinh
Sản phẩm
Xe nâng tay AC-LOW
Thích hợp để di chuyển hàng hóa trong nhà máy,kho hàng,siêu thị...
Xe nâng tay AC25-AC30
Thích hợp để di chuyển hàng hóa trong nhà máy,kho hàng,siêu thị...
Xe nâng bàn TAD35
Thích hợp để xếp dỡ hàng hóa trên sàn xe tải,giá hàng...
Xe nâng bàn TA75
Thích hợp để xếp dỡ hàng hóa trên sàn xe tải,giá hàng...
Xe nâng phuy DP25
Thích hợp để di chuyển,nâng hạ phuy.
Xe nâng phuy NBF35
Dùng để di chuyển, nâng hạ,nghiêng đổ phuy.
Xe nâng tay DBC LOW
Thích hợp để di chuyển hàng hóa trong nhà máy,kho hàng,siêu thị...
Xe nâng tay DBA25/DBA30
Thích hợp để di chuyển hàng hóa trong nhà máy,kho hàng,siêu thị...
Xe nâng (điện bình) SPN15/30-A
Là loại xe nâng có bộ phận nâng hạ được điều khiển bằng động cơ điện.
Cẩu AU-1002Z-80
Dùng để cẩu hàng hóa với tải trọng 2000kg
Xe nâng SHS 05
Thích hợp để di chuyển,xếp dỡ hàng từ các giá cao,sàn xe tải,container
Xe nâng SLP15
Thích hợp để di chuyển,xếp dỡ hàng từ các giá cao,sàn xe tải,container
Xe nâng cao HSA1030
Thích hợp để di chuyển,xếp dỡ hàng từ các giá cao,sàn xe tải,container
Xe nâng PS0415
Thuận tiện cho việc nâng và xếp hàng nhờ trang bị thêm mặt bàn nâng.

Thiết kế website: T&H Co.,Ltd.